افتخارات


1. طرح برگزیده تولید ملی و رتبه نخست در سی‌امین جشنواره بین الملی خوارزمی در سال 1395

3. شرکت فناور برتر دانشگاه تهران در بیستمین جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران

4. دریافت اعتبار پژوهش نوآوری از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان

5. تقدیرنامه از فرماندهی وقت نیروی انتظامی برای سامانه سرعت‌سنج پلاک خوان

 
 

6. تقدیرنامه از دو دوره جشنواره نوآوری و فن آفرینی دانشگاه تهران جایزه شهید دکتر چمران