افتخارات


1. طرح برگزیده تولید ملی و رتبه‌ی نخست در سی‌امین جشنواره بین المللی خوارزمی، سال 1395

3. شرکت فناور برتر دانشگاه تهران در بیستمین جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران

4. دریافت اعتبار پژوهش نوآوری از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان

5. تقدیرنامه از فرماندهی وقت نیروی انتظامی برای سامانه‌های سرعت‌سنج و پلاک‌خوان

 
 

6. تقدیرنامه از دو دوره جشنواره نوآوری و فن آفرینی دانشگاه تهران جایزه، شهید دکتر چمران