پلاک خوان دوربین سرعت سنجی ثابت

هسته پلاک خوانی حروف و ارقام معرفی شده برای پلاک را با استفاده از الگوریتم های بهیه پردازش تصویر تشخیص داده و مکان پلاک در تصویر و رشته متنی آن را استخراج می نماید. در ادامه ویژگی های پلاک خوانی سیستم تشریح می گردد:

 

انعطاف پذیری پلاک خوان

سیستم هیچگونه منعی در خصوص انواع پلاک های موجود همچون تغییر کاراکترها در کشورهای مختلف؛ رنگ پلاک (سفید، سبز، زرد، قرمز و ...) و موقعیت نسبی نصب در خودرو (ارتفاع، راست یا چپ و جلو و عقب ...) ندارد.

خروجی سیستم سرعت سنج ثابت ( استقراری ) پلاک زمینه قرمز دولتی

خروجی سیستم سرعت سنج ثابت ( استقراری ) پلاک زمینه زرد تاکسی

خروجی سیستم سرعت سنج ثابت ( استقراری ) پلاک زمینه سفید

در تصاویر بالا استقلال پلاک خوانی از رنگ پلاک مشاهده می شود

 

دقت پلاک خوانی

دقت پلاک خوانی این سیستم بیش از 97% بوده و حائز جایگاهی برتر میان رقبا می باشد. همچنین پلاک خوانی خودروها مستقل از سرعت خودروها می باشد و پلاک خوانی برای خودروهای با سرعت بیش از 200 کیلومتر بر ساعت نیز امکان پذیر است.

 

ویژگی های خاص پلاک های ایران

برخی از حروف و ارقام پلاک خودروهای ایران بسیار شبیه به هم می باشد به نحوی که در شرایطی با چشم نیز به سختی قابل تشخیص است ولی سیستم با دقت خوبی آن را خوانده و از یکدیگر متمایز می سازد مانند:

سیستم سرعت سنج ثابت ( استقراری ) رهنگر خودروی با پلاک مشابه

سیستم سرعت سنج ثابت ( استقراری ) رهنگر خودروی با پلاک مشابه

در تصاویر بالا تفاوت کاراکترهای "2"و "3" به خوبی تشخیص داده شده است

 

شرایط نور و آب و هوا

پلاک خوانی وابسته به نور خاصی نیست و سیستم در روز و شب و آب و هوای مختلف از جمله هوای ابری، بارانی و برفی از عهده وظیفه خود بر می آید. این سیستم برای این منظور از پروژکتورهای قوی داخلی و خارجی در دو طیف مرئی و مادون قرمز بهره می برد.

سیستم سرعت سنج ثابت ( استقراری ) رهنگر خودروی با چراغ خاموش در شب

مقاوم بودن سیستم در برابر خاموش و یا روشن بودن چراغ خودرو

 • کارکرد سامانه سرعت سنج ثابت ( استقراری ) رهنگر در شرایط نامناسب آب و هوایی - باران
 • کارکرد سامانه سرعت سنج ثابت ( استقراری ) رهنگر در شرایط نامناسب آب و هوایی - برف
 • کارکرد سیستم سرعت سنج ثابت ( استقراری ) رهنگر در شرایط نامناسب نور
 • کارکرد سیستم سرعت سنج ثابت ( استقراری ) رهنگر در شرایط نامناسب نور

پلاک خوانی در شرایط دشوار

توانایی شناسایی و خواندن برخی از پلاک های معیوب توسط هسته پلاک خوانی بسیار برجسته و ممتاز است که نمونه ای از تصاویر آن در زیر آمده است:

 • ثبت پلاک خودرو واقع در پشت شیشه توسط سیستم ثبت تخلف و سرعت سنج ثابت ( استقراری ) رهنگر
 • خواندن و ثبت پلاک پشت توری سیستم ثبت تخلف و سرعت سنج ثابت ( استقراری ) رهنگر
 • تشخیص صحیح همپوشانی و تفکیک خودرو در سیستم ثبت تخلف و سرعت سنج ثابت ( استقراری ) رهنگر
 • ثبت پلاک صحیح در خودروی دارای بیش از یک پلاک در سیستم ثبت تخلف و سرعت سنج ثابت ( استقراری ) رهنگر
 • ثبت پلاک مخدوش و کثیف در سیستم ثبت تخلف و سرعت سنج ثابت ( استقراری ) رهنگر
 • پلاک پشت شیشه
 • پلاک پشت توری
 • همپوشانی جزئی چند خودرو
 • خودرو با چند پلاک
 • پلاک کثیف