شرح کلی دوربین سرعت سنجی ثابت (سرعت سنج استقراری)

این سیستم که در جاده ها و خیابان ها نصب می شود وظیفه تشخیص سرعت و خواندن پلاک خودروهای عبوری را بر عهده دارد. این سیستم از الگوریتم های پیچیده پردازش تصویر (Image Processing) جهت سنجش سرعت و قرائت پلاک وسایل نقلیه بهره می برد. خطای سرعت سنجی این سیستم 1% و دقت پلاک خوانی آن بیش از 95% می باشد و با این وصف سامانه مذکور تخصصی ترین سیستم در این زمینه می باشد. با بهره گیری از چند سیستم در یک مسیر و پلاک خوانی تمامی خودروها می توان سرعت متوسط خودروهای عبوری را استخراج کرد و از آن جهت اعمال قانون استفاده کرد.

سرعت سنج استقراری سرعت سنج ثابت رهنگرسیستم با استفاده از نور پردازی در محدوده مرئی و مادون قرمز؛ توانایی کار در همه ساعات شبانه روز و انواع شرایط آب و هوایی را دارا می باشد. استفاده از پردازش تصویر استریو (Stereo Vision) این امکان را برای سیستم مهیا می سازد که ترددها را مستقل از اندازه و شکل خودرو ثبت کرده و در دو دسته خودروهای سبک و سنگین طبقه بندی کند.
توانایی پلاک خوانی این سیستم بسیار پایدار است و در صورتی که  پلاک ها سایه دار، تاریک و کثیف و یا مخدوش باشند تا حدی که برای چشم قابل تشخیص باشند سامانه تا حد چشمگیری از عهده قرائت آن ها بر می آید.

خروجی سیستم ثبت تخلف رهنگر در شب

خروجی سیستم ثبت تخلف رهنگر در روز