کاربردها

کاربردهای دوربین Embedded کارابین:

 • کارابین به‌عنوان دوربین ثبت تخلف سرعت‌سنج لحظه‌ای
 • ثبت تخلف عبور از چراغ‌قرمز
 • ثبت تخلف محدوده طرح ترافیک
 • کنترل خطوط اتوبوس و ثبت تخلف تردد غیرمجاز در مسیرهای ویژه
 • ثبت ترددها:
 • محاسبه سرعت میانگین و ثبت تخلف بر مبنای آن
 • ثبت تردد ورود خودروهای سنگین
 • مدیریت راه از طریق محاسبه طول سفر و ترددشماری
 • کشف خودروهای تحت تعقیب
 • پلاک خوان پارکینگی
 • کنترل گذرگاه یک‌طرفه و ورود ممنوع
 • خودروی پلاک خوان جهت ثبت تخلفات پارک حاشیه‌ای
 • سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض ETC یا ORT

 

 سیستم پلاک خوانی محور اصلی طیف گسترده‌ای از پروژه‌های حمل‌ونقل هوشمند و ثبت تخلفات است. بدین ترتیب دوربین embedded کارابین می‌تواند هسته کلیدی انجام پروژه‌های متنوعی باشد و مجریان محترم با خیال آسوده از این بخش می‌توانند توجه خود را به سایر قسمت‌های پروژه معطوف دارند. به‌صورت کلی این سامانه در پروژه‌های زیر کاربرد دارد:

 

ثبت تخلف سرعت‌سنج لحظه‌ای

با اندازه‌گیری پارامترهای خارجی نصب دوربین پلاک خوان embedded کارابین ازجمله زاویه و ارتفاع و بکار بستن روش‌های Machine vision می‌توان موقعیت فیزیکی خودرو را در فضای سه‌بعدی به دست آورد و پس‌ازآن اندازه‌گیری سرعت حرکت خودرو از طریق مشتق‌گیری از مکان نسبت به زمان امکان‌پذیر می‌باشد. بدین ترتیب یکی از مهم‌ترین کاربردهای دوربین Embedded کارابین عملکرد آن به‌عنوان دوربین سرعت‌سنج Embedded است. اما برای ارتقا عملکرد سامانه به لحاظ کارایی، دقت و پایداری می‌توان یک ماژول رادار و یا استریو ویژن را به سامانه افزود که بدین ترتیب سامانه‌ای ترکیبی خواهیم داشت که تشخیص و سرعت سنجی هر خودرو از طریق چند فناوری به‌صورت هم‌زمان صورت پذیرفته و طبیعتاً شاهد افزایش کارایی و پایداری نهایی سامانه خواهیم بود.

هسته پردازش تصویر داخلی کارابین قدرت تشخیص و سرعت سنجی تمامی خودروها را بر اساس پردازش تصویر تک دوربین داراست و در این سطح دوربین کارابین یک تجهیز باقیمت مناسب برای ثبت سرعت لحظه‌ای به شمار می‌رود اما ذات پردازش تصویر مبتنی بر تک دوربین دارای نکات و مسائل خاصی است که از محدودیت‌های تکنولوژیک ناشی شده و به لحاظ علمی راهی برای گریز از آن‌ها وجود ندارد مگر با اضافه نمودن سخت‌افزار و ماژول‌های دیگر به‌کل سامانه. از این باب است که به‌کارگیری یک ماژول که قابلیت تشخیص و سرعت سنجی خودروها را مستقل از عملیات پلاک خوانی و پردازش تصویر تک دوربین فراهم سازد باعث ارتقا عملکرد نهایی کل سامانه خواهد شد.

با توجه به قابلیت ثبت پلاک تمامی خودروهای عبوری توسط سامانه کارابین، بدیهی است که از این دوربین برای ثبت تخلف سرعت میانگین نیز می‌توان بهره گرفت:

کارابین رادار

اگر یک ماژول رادار Multi target را به کارابین اضافه نماییم دوربین Embedded سرعت‌سنج راداری خواهیم داشت که سرعت وسایل نقلیه عبوری را از طریق پدیده داپلر اندازه‌گیری نموده و بدین ترتیب عوامل عمرانی و فیزیکی محیط و همچنین مکان و نحوه نصب پلاک، موفقیت و دقت پلاک خوانی، سایه  و سایر عواملی که از ذات پردازش تصویر تک دوربین و پلاک خوانی ناشی می‌شود بر عملکرد نهایی سامانه اثری نخواهد داشت.

karabin-radar

اما ترکیب صحیح فناوری پردازش تصویر و رادار در عمل کارایی کارابین رادار را به سطحی بالاتر از عملکرد هر فناوری به‌تنهایی ارتقا می‌دهد به‌عنوان مثال یک معضل در سامانه‌های راداری امکان استفاده از Jammer و یا Detector برای شناسایی و یا اختلال در عملکرد رادار است اما هنگامی‌که در سامانه کارابین رادار دو فناوری را ترکیب کرده‌ایم اگر به‌صورت موردی مشکلی در عملکرد رادار براثر Jammer پیش بیاید پردازش تصویر همچنان سرعت متخلف را شناسایی نموده و برای وی عملیات ثبت تردد و تخلف همچنان با موفقیت صورت پذیرفته و تصاویر مربوطه نیز تهیه می‌گردد.

کارابین به همراه ماژول استریو

به‌کارگیری ماژول استریو نیز یک راهکار برای اضافه نمودن زیر سیستمی به سامانه جامع است که مکان و سرعت خودروها را مستقل از عملکرد تنهای دوربین کارابین تشخیص داده و درنتیجه این دو بخش عملکرد یکدیگر را تکمیل نمایند. دوربین استریو ویژن بر اساس اصل اختلاف منظر، مختصات سه‌بعدی XYZ هر نقطه از تصویر را اندازه‌گیری نموده و بدین ترتیب سرعت و مکان سه‌بعدی هر متحرک درصحنه به دست می‌آید و با تلفیق مجموعه استریو ویژن با دوربین کارابین می‌توان وظایف پلاک خوانی و تهیه تصاویر رنگی مناسب در روز و شب را بر عهده کارابین گذاشته و با در دست داشتن سرعت و مکان اعلامی از بخش دید سه‌بعدی به کارایی و دقت بالاتری دست یافت. به‌عنوان مثال فناوری استریو ویژن حجم سه‌بعدی هر خودرو را اندازه‌گیری نموده و دقیق‌ترین روش برای کلاسه بندی خودروها می‌باشد که طبیعتاً این قابلیت با تلفیق دو فناوری در سامانه نهایی منعکس می‌گردد.

دست آوردهای تلفیق فناوری

تلفیق دوربین embedded کارابین که به‌تنهایی خود قابلیت تشخیص و سرعت سنجی خودروها را دارد با یک ماژول مبتنی بر فناوری دیگر، دست آورد ویژه‌ای برای سامانه ترکیبی فراهم می‌سازد. فرض کنیم دو سامانه داریم (اولی دوربین کارابین و دومی رادار یا استریو ویژن) که هر یک به‌تنهایی خودروها را تشخیص داده و سرعت سنجی می‌نمایند درنتیجه امکان اینکه هر دو سامانه که مبتنی بر دو فناوری مجزا هستند برای یک خودروی مشخص به یک صورت خطا نمایند در عمل محال بوده و بدین ترتیب پایداری و دقت سامانه تلفیقی کارابین رادار یا کارابین استریو به‌طور چشمگیری بالا خواهد بود.

دست آورد دیگر تلفیق دو فناوری فرآیند خود کالیبره شوندگی است که با توجه به حساسیت بالای روش پردازش تصویر مبتنی بر تک دوربین به زاویه نصب دوربین و شرایط عمرانی، فیزیکی محل و نوع و نحوه نصب پلاک خودرو اهمیت کالیبره اتوماتیک در عمل دوچندان می‌شود. به‌گونه‌ای که اگر سامانه تنها مبتنی بر پردازش تصویر تک دوربین باشد در بازه‌های زمانی کوتاه نیاز به سرکشی و تنظیم و کالیبره مجدد دارد اما با sensor fusion این فرآیند به‌صورت اتوماتیک در سامانه انجام‌شده و نیازی به دسترسی انسانی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت برای سرکشی به سامانه نخواهد بود. که طبیعتاً هم هزینه‌های مربوطه را در طول دوره نگهداری کاهش داده و هم اعتماد و پایداری سامانه را افزایش می‌دهد.

با تلفیق دوربین Embedded کارابین با سامانه تشخیصی دیگر (رادار یا استریو ویژن) شاهد سامانه‌ای با دقت، پایداری، تفکیک‌پذیری و سایر قابلیت‌های ویژه هستیم که در سطح جهانی نیز در عمل برای اعمال قانون سرعت لحظه‌ای از چنین فناوری‌هایی (رادار یا استریو ویژن) استفاده می‌گردد لذا کاربرد فناوری سرعت سنجی مبتنی بر تک دوربین برای ملاحظات آماربرداری و مدیریت ترافیک پیشنهاد شده و به‌منظور اعمال قانون و جریمه نمودن به‌کارگیری سامانه‌های ترکیبی کارابین رادار و یا کارابین استریو پیشنهاد می‌گردد اما در رقابت قیمتی اگر کارفرمایی قصد اکتفا سامانه‌های مبتنی بر پردازش تصویر تک دوربین را داشته و طبیعتاً دانسته یا ندانسته به‌سرعت سنجی لحظه‌ای با استانداردهای با حاشیه امنیت پایین‌تر بسنده کرده است در این مقام نیز دوربین کارابین یکی از پیشرفته‌ترین و کامل‌ترین الگوریتم‌های سرعت سنجی تک دوربین را نسبت به محصولات مشابه ارائه می‌کند که با تجمیع طراحی سخت‌افزاری و الگوریتم‌های نرم‌افزاری و پردازشی در یک مجموعه واحد که بر تجربه تولید انواع سامانه‌های ثبت تخلف و سرعت‌سنج تکیه دارد در عمل شاهد مزیت رقابتی قیمت پایین و کارایی بالای دوربین Embedded کارابین نسبت به محصولات مشابه در این سطح می‌باشیم.

 

ثبت تخلف عبور از چراغ‌قرمز

برای استفاده از سیستم دوربین پلاک خوان embedded به‌عنوان سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ‌قرمز لازم است بنا بر عرض تقاطع یک یا چند دوربین پلاک خوان بر روی پایه قبل از خط عابر پیاده نصب شود و سیگنال چراغ‌راهنمایی نیز از طریق پورت GPIO سیستم به آن وارد شود. سپس کاربر محدوده خط توقف یا خط عابر پیاده را برای سیستم مشخص کرده و پس‌ازآن در صورت عبور خودروها از مرز مجاز سیستم به‌صورت اتوماتیک تخلف مربوطه را ثبت می‌نماید.

 هسته پردازشی سیستم به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که دو عکس از خودروی متخلف ارائه می‌شود به‌گونه‌ای که عکس اول مربوط به زمانی است که خودرو در حال شروع تخلف است (از خط ایست یا خط عابر تجاوز کرده) و عکس دوم مربوط به زمانی است که تخلف وی محرز شده و وی وارد محدوده تقاطع شده است. حاشیه‌های عملکردی نیز برای دوربین کارابین تعریف شده است به‌گونه‌ای که اگر خودرویی در چند ثانیه اول قرمز شدن چراغ از خط ایست تخطی نماید اما بلافاصله دنده‌عقب گرفته و به پشت خط برگردد برای وی تخلفی ثبت نخواهد شد و همچنین می‌توان سیستم را به‌گونه‌ای تنظیم نمود که اگر تقاطع پر از خودرو باشد و چراغ قرمز شود برای خودروهایی که قبلاً خط ایست را رد کرده‌اند تخلفی ثبت نشود.

در خروجی سامانه برای تخلفات چراغ قرمز تصاویر زیر از هر تخلف ارائه می‌گردد:

   1. عکس مادون قرمز پلاک خوانی در ابتدای تخلف پس از عبور از خط اول
   2. عکس رنگی شاهد در ابتدای تخلف پس از عبور از خط اول
   3. عکس مادون قرمز پلاک خوانی پس از محرز شدن تخلف
   4. عکس رنگی شاهد پس از محرز شدن تخلف
   5. عکس پلاک بریده شده خودرو

و همچنین نمودار زمانی وضعیت فانوس چراغ راهنمایی و زمان تخلف نیز توسط سیستم تهیه می‌شود که زمان قرمز شدن و دوباره سبز شدن چراغ راهنمایی را به همراه زمان دقیق تخلف به‌صورت نسبی و مطلق روی آن مشخص است.

با توجه به قابلیت هسته پردازش تصویر دوربین کارابین در تشخیص و قرائت پلاک‌های کج و مورب براثر پرسپکتیو، این سامانه برای ثبت خودروهایی که به طرفین گردش نموده و پلاک آن‌ها به‌صورت کج و زاویه‌دار درصحنه دیده می‌شوند مشکلی ندارد و درنتیجه تخلفات گردش به چپ و راست و عبور مستقیم و همچنین توقف روی خط عابر پیاده در این سیستم ثبت می‌گردند.

دوربین Embedded کارابین به‌عنوان دوربین ثبت تخلف چراغ قرمز علاوه بر عملکرد ثبت تخلف عبور از چراغ و توقف روی خط عابر، تمامی ترددهای مسیر موردنظر را نیز به همراه پلاک و تصویر رنگی ثبت می‌نماید که برای مدیریت ترافیک و تردد سنجی، اندازه‌گیری سرعت متوسط خودروها و مسائل امنیتی و انتظامی کاربرد دارد. برای تهیه عکس رنگی در شب از خودروها بنا بر هدف نامحسوس یا محسوس بودن سامانه می‌توان از دو روش فلاش یا نورپردازی پیوسته استفاده نمود.

 

ثبت تخلف محدوده طرح ترافیک

با نصب دوربین پلاک خوان کارابین بر روی یک دکل می‌توان در تمامی طول شبانه‌روز پلاک خودروهایی که از مقابل دوربین در حال گذر هستند را ثبت نمود و با بررسی دیتابیس خودروهای مجاز می‌توان خودروهای متخلف را تشخیص داده و تخلف مربوطه را ثبت نمود. گفتنی است برای صدور جرائم راهنمایی رانندگی نیاز به ثبت عکس رنگی از خودروها داریم و قابلیت ثبت عکس رنگی مناسب در شب و روز در دوربین کارابین پاسخگوی این نیاز خواهد بود. با توجه به رزولوشن بالای دوربین‌های مورد استفاده در این سامانه، برای پوشش یک خیابان عریض به تعداد کمتری دوربین نیاز خواهیم داشت.

دوربین Embedded کارابین برای کنترل تردد محدوده ترافیک به کمترین کالیبره و تنظیمات نیاز داشته و درنتیجه در کوتاه‌ترین زمان امکان نصب و به‌کارگیری سامانه فراهم می‌باشد. بدیهی است این سامانه برای ثبت تخلف محدوده طرح ترافیک در انواع سناریوها و زمان بندی‌ها کاربرد دارد:

   • محدوده اصلی طرح ترافیک (خودروهای مجاز بر اساس خرید طرح ترافیک و لیست مشخص)
   • محدوده زوج و فرد (خودروهای مجاز بر اساس رقم آخر پلاک)
   • طرح LEZ (بر اساس میزان آلایندگی و تقسیم‌بندی خودروها)
   • طرح شناسه ترافیکی (بر اساس شناسه اختصاص یافته به هر پلاک)

 

ثبت تخلف تردد مسیرهای ویژه

با توجه به‌سرعت بالای پردازش و تشخیص پلاک در سامانه embedded کارابین امکان تشخیص سریع خودروها و تصمیم‌گیری بر اساس پلاک آن‌ها تنها در چند میلی‌ثانیه فراهم شده است. بدین ترتیب با نصب دوربین کارابین در خطوط ویژه و BRT  می‌توان خودروهایی را که به‌صورت غیرمجاز به این مسیر وارد شده‌اند را شناسایی و به‌صورت مستند ثبت نمود. تصمیم‌گیری برای مجاز یا غیرمجاز بودن خودرو در این سامانه بر اساس پلاک صورت می‌پذیرد به‌گونه‌ای که خودروهای از پیش تعریف‌شده بر اساس قاعده مشخص از پلاک مثل دارا بودن پلاک «پ» یا «ع» مجاز تعریف می‌شوند و همچنین می‌توان یک لیست حدود یک‌میلیونی از پلاک خودروهای مجاز در سیستم تعریف نمود که شامل خودروهای مجاز (آمبولانس‌ها و خودروهای امدادی، خودروهای از پیش تعریف‌شده در هر معبر و …) است که سیستم برای آن‌ها تخلفی را ثبت نمی‌کند. تمامی مراحل تشخیص و قرائت پلاک و مقایسه با لیست مجاز تنها در کسری از ثانیه صورت پذیرفته و در صورت تشخیص تخلف دوربین از طریق پورت مربوطه فلاش را فعال کرده و درخشش نور فلاش باعث متنبه شدن خاطی و تهیه عکس رنگی مناسب می‌گردد. البته در صورتی که قصد به‌کارگیری سامانه را به‌صورت نامحسوس داشته باشیم، می‌توان از نور پردازی پالسی نیز بهره برد.

 

ثبت ترددها

با نصب سامانه دوربین embedded کارابین در یک نقطه از مسیر می‌توان پلاک و تصویر تمامی خودروهای عبوری را استخراج و ثبت نمود. ثبت پلاک خودروها به همراه زمان دقیق حاصل‌شده از GPS اطلاعات ارزشمندی است که دارای ارزش‌افزوده فراوانی برای مدیریت راه می‌باشد و بدین‌صورت می‌توان از ثبت تردد برای موارد زیر استفاده نمود:

 محاسبه سرعت میانگین و ثبت تخلف سرعت نقطه به نقطه

با نصب دوربین پلاک خوان embedded کارابین در حداقل دونقطه از مسیر و تشخیص پلاک خودرو در هر یک از این نقاط و انتقال اطلاعات مربوطه به یک مرکز واحد، سرعت میانگین تردد خودرو بین این دونقطه به دست می‌آید و این سرعت میانگین معیار ثبت تخلف خواهد بود. درنتیجه یک سیستم ثبت تخلف کارا و ارزان با کمترین نیاز به زیرساخت برق و شبکه فراهم می‌گردد که سرعت غیرمجاز در مسیرها و جاده‌ها را کنترل نموده و تخلفات و سوانح مربوطه را کاهش می‌دهد. با توجه به مصرف ناچیز این سیستم امکان استفاده از سولار و با توجه به نیاز به عرض باند شبکه پایین بهره‌گیری از شبکه موبایل امکان‌پذیر می‌شود.

ثبت تردد ورود خودروهای سنگین

با توجه به محدودیت‌هایی که برای تردد برخی خودروها در خیابان‌ها و راه‌های اطراف شهرها طراحی‌شده است و پررنگ‌تر شدن عوارض عبور از کمربندی کلان‌شهرها به‌عنوان عامل کنترل آلودگی هوا، نیاز به سامانه‌ای که تردد خودروهای سنگین را به همراه تصویر مربوطه ثبت نماید، اهمیت دوچندانی یافته است. در این راستا دوربین پلاک خوان embedded کارابین با ثبت پلاک و تصویر رنگی مناسب در شب و روز، دیتای لازم برای بررسی ثانویه مجوز تردد را فراهم می‌آورد و درصورتی‌که مشخص شود که خودروی موردنظر فاقد مجوز در دیتابیس مربوطه بوده است با در دست داشتن تصویر رنگی می‌توان جریمه مستند را صادر نمود. برای به‌کارگیری سامانه embedded کارابین در ثبت تردد خودروهای سنگین و نیاز به تصویربرداری رنگی در شب و محدودیتی که استفاده از فلاش در این حالت دارد، در این پروژه از نورپردازی پیوسته پالسی پیشنهاد می‌گردد.

مدیریت راه از طریق محاسبه طول سفر و ترددشماری

اندازه‌گیری سرعت میانگین سفر بین نقطه مبدأ و مقصد، دیتای خام لازم برای تهیه گزارش‌های آماری و مدیریت راه می‌باشد. ترکیب این اطلاعات با دیتای پلاک خودرو قابلیت تفکیک سرعت سیر درراه برای انواع خودروهای شخصی، عمومی، تاکسی و … را فراهم می‌سازد. همچنین با توجه به بلادرنگ و بر خط (On line) محاسبه شدن این دیتا امکان نمایش طول زمان سفر در تابلوهای متغیر خبری برای رانندگان فراهم می‌شود. بدین ترتیب در صورت بروز ترافیک، رانندگان قدرت انتخاب برای تغییر مسیر، چشم‌پوشی از سفر یا تعویق آن را خواهند داشت.

 

کشف خودروهای تحت تعقیب

علاوه بر کاربردهایی که دوربین پلاک خوان embedded کارابین در پلیس راهنمایی رانندگی و نیز برای مدیریت راه‌ها به ارمغان آورده است، در زمینه‌های انتظامی نیز این سیستم در کشف خودروهای مسروقه و تحت تعقیب کارایی دارد. بدین ترتیب با در دست داشتن پایگاه داده، شماره پلاک خودروهای مسروقه یا تحت تعقیب در صورت مشاهده خودرو در معبر موردنظر هشدار لازم به متولیان مربوطه داده می‌شود. از این سیستم در ورودی و خروجی شهرها و یا نقاط حساس می‌توان بهره گرفت و همچنین گفتنی است که قابلیت مذکور به‌عنوان یک ارزش‌افزوده جانبی در سایر پروژه‌های انجام‌شده از طریق دوربین کارابین نیز قابل‌استفاده است. به عبارت دیگر در صورت برقراری هماهنگی لازم بین سازمان‌های ذی‌ربط می‌توان از سیستم‌های دیگر ازجمله کنترل مکانیزه طرح ترافیک، ثبت تخلف چراغ‌قرمز، پلاک خوان پارکینگی و … برای کشف خودروهای تحت تعقیب بهره گرفت.

 

پلاک خوان پارکینگی

ازآنجایی‌که شماره پلاک خودرو یک شناسه قانونی و یکتا جهت تعیین هویت آن است لذا می‌توان از آن برای شناسایی خودروها در ورودی و خروجی پارکینگ‌ها بهره برد. بدین ترتیب سامانه پلاک خوان embedded کارابین کارایی اثربخشی در مدیریت پارکینگ‌های عمومی (محاسبه زمان توقف و هزینه پارک)، پارکینگ‌های سازمانی (کنترل دسترسی و یا  Access control) و یا تهیه گزارش‌های آماری از ترددها در یک محل فراهم می‌سازد. این سیستم از طریق پورت عمومی GPIO قابلیت اتصال به سایر تجهیزات نصب‌شده در پارکینگ ازجمله گیت راه‌بند، لوپ مغناطیسی، سنسورها، چراغ‌های راهنما و … را دارد.

دوربین یکپارچه کارابین، همخوانی کامل با سامانه‌های Access control جامع ازجمله Nedap را داشته و بدین ترتیب می‌توان از این دوربین به‌عنوان یک سنسور در سامانه جامع کلی استفاده نمود.

 

ثبت تخلف ورود ممنوع

ثبت تخلف ورود ممنوع

دوربین پلاک خوان embedded کارابین بافریم ریت بالا در تمامی فریم‌ها عملکرد پلاک خوانی را انجام می‌دهد و پس‌ازآن با رهگیری پلاک یک خودرو در توالی فریم‌ها می‌توان جهت حرکت آن را به دست آورد. بدین ترتیب می‌توان در صورت حرکت در جهت خلاف مسیر مجاز، با در دست داشتن تصویر آن نسبت به ثبت تخلف به‌طور مستند جریمه نمود. گفتنی است که این قابلیت به‌عنوان یک ارزش‌افزوده اضافه روی سایر دوربین‌های ثبت تخلف(کنترل چراغ قرمز، طرح ترافیک، سرعت‌سنج و….) قابل نصب می‌باشد.

 

خودرو ثبت تخلف پارک‌حاشیه‌ای

با افزایش تعداد خودروها در کلان‌شهرها، مدیریت فضای پارک حاشیه‌ای روزبه‌روز اهمیت بیشتری می‌یابد. بدین ترتیب ثبت تخلفات هوشمند آن نیز پررنگ‌تر می‌شود. نکته مطرح در این حالت این است که نمی‌توان از پشت مستقیماً از پلاک خودرو تصویربرداری نمود و به‌ناچار تصویر تهیه‌شده از پلاک با زاویه زیاد و تأثیر پرسپکتیو قابل‌توجه تهیه می‌شود و پلاک خوان‌های معمولی در این حالت جواب مناسبی برای قرائت پلاک نخواهند داشت. اما در هسته پردازشی دوربین پلاک خوان embedded کارابین برای غلبه بر این حالات تمهیدات خاصی اندیشیده شده است که درنتیجه این سیستم عملکرد مناسبی در این وضعیت خواهد داشت. همچنین اختصاصی سازی سیستم جهت دریافت اطلاعات سایر سنسورها از قبیل RFID و GPS برای ثبت در کنار عکس تهیه‌شده از خودروها امکان‌پذیر می‌باشد.

 

پرداخت الکترونیکی عوارض

به‌منظور گسترش فرهنگ و فناوری شهروند الکترونیک، فناوری اخذ الکترونیکی عوارض در ایستگاه‌های عوارضی کشور فعال‌شده است که درنتیجه آن زمان توقف و معطلی خودروها در عوارضی‌ها کاهش‌یافته و باعث افزایش رضایتمندی مردم، کاهش مصرف سوخت و آلودگی، یکپارچگی و سازگاری سامانه‌های پرداخت عوارض در سطح کشور شده است. در این سامانه نیاز به دوربین‌های پلاک خوانی می‌باشد که تصویر خودروی عبوری از دروازه پرداخت الکترونیک را اخذ کرده و با پلاک خوانی آن تصاویر در کنار عملکرد سایر بخش‌ها فرآیند اخذ عوارض یا صدور جریمه را تکمیل نماید. دوربین پلاک خوان embedded کارابین باقابلیت عملکرد در انواع شرایط آب و هوایی و جواب دهی برای سرعت‌های بالا و بهره‌مندی از هسته پردازشی قوی که دقت و اطمینان خروجی بسیار بالایی را فراهم ساخته، ابزار مناسبی برای این امر به‌حساب می‌آید. همچنین با بهره‌گیری از پورت GPIO سامانه قادر به دریافت سیگنال‌های ورودی ازجمله سنسورهای تشخیص خودرو بوده که بدین ترتیب از تمامی خودروها حتی در صورت عدم وجود پلاک، تصویر مناسب تهیه می‌شود.

سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض ETC یا ORT