دوربین های سرعت سنج راداری

 

دوربین های سرعت سنج راداری نیز بر اساس عملکرد به دو گونه کلی تقسیم می شوند:

الف- رادارهای سرعت سنج بدون مکان یابی (نسل اول و دوم)

اساس کار این گونه رادارها بر مبنای اثر داپلر (عمدتا در نسل اول) به همراه مدولاسیون فرکانسی و تشخیص فاز (عمدتا در نسل دوم)، برای تعیین سرعت و فاصله هدف تا رادار، بدون امکان تشخیص دقیق زاویه اهداف متحرک یا ثابت می ‏باشند. این مسئله باعث می‏ شود که نتوان موقعیت دقیق اهداف را (جز در حالتی که زاویه پوشش رادار بسیار باریک طراحی شده باشد و در نتیجه آن بتوان گفت یک هدف در مکانی که براساس زاویه رادار از قبل مشخص است وجود دارد) تشخیص داد. در نتیجه، این نوع از سنسورهای راداری عملکرد تقریبا نقطه‏ ای دارند. بدین ترتیب تا وقتی که یک خودرو در صحنه وجود داشته باشد، دوربین راداری ثبت تخلفات سرعت لحظه ‏ای که بر اساس این تکنولوژی طراحی شده باشد بدون مشکل عمل کرده و تخلف خودروی موردنظر را ثبت می نماید. اما در صورتی که چندین خودرو (خصوصا در لاین‏های مختلف) در صحنه وجود داشته باشند سنسور راداری هیچ تفکیک مکانی از خودروها ارائه نخواهد داد و لذا لازم است که با بکارگیری روش های ثانویه از جمله پردازش تصویر و یا پلاک خوانی مکان خودروها و در نتیجه تناظر تصویر و سرعت اعلامی رادار را پیدا نمود. توجه شود که در چنین حالتی دقت سیستم به دقت پردازش ثانویه محدود می شود. یا به عبارت دیگر کارایی سنسور رادار، اعلام کننده وقوع یک سرعت غیرمجاز بوده و پردازش ثانویه است که مشخص کننده خودروی متخلف خواهد بود. سیستم های ثبت تخلف مبتنی بر این گونه رادار معمولا با هدف قیمت پایین طراحی و تولید می شوند. در کشور ایران این گونه رادار به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است.

 

ب- رادارهای سرعت سنج با مکان یابی (نسل سوم)

در این رادارها، سرعت سنجی خودروهای عبوری تنها خروجی این گونه رادارها نبوده و موقعیت مکانی اشیاء مدنظر نیز محاسبه می‏ شود. بدین ترتیب نقصی که در حالت پیشین ذکر شد در این نوع از رادارها وجود ندارد. به عبارت دیگر در صورتی که چند خودرو در صحنه تخلف حضور داشته باشند، رادار، سرعت و مکان هر یک را به تفکیک مشخص کرده و طبیعتا برای مشخص کردن سرعت تک تک خودروها دیگر نیازی به سامانه ثانویه (به عنوان مثال پردازش تصویر و پلاک خوانی) نمی باشد. اما برای ثبت تخلف بر اساس این گونه رادارها به سامانه تصویربرداری جهت ثبت تصویر خودروی متخلف نیاز داریم و ضروری است که این دو بخش (رادار و سامانه تصویربرداری) به لحاظ مکانی و زمانی دقیقا با یکدیگر کالیبره و تنظیم شده باشند در غیر این صورت ممکن است هنگامی که خودروی مدنظر با یک سرعت مشخص مثلا 120 کیلومتر بر ساعت حرکت می کند عکس مطلوب از آن تهیه شود اما اگر با سرعت بالاتری مثلا 150 کیلومتر بر ساعت حرکت کند، عکس مورد نظر مطلوب نباشد. این گونه رادارها به عنوان رادارهای نسل سوم معرفی شده اند و تفاوت کلیدی آن با رادارهای نسل های قبل در تشخیص و تفکیک تک تک خودروها مستقل از پلاک خوانی آن هاست به گونه ای که اگر در صحنه خودروی بدون پلاک و یا با پلاک مخدوش نیز وجود داشته باشد در عملکرد سیستم اختلالی به وجود نخواهد آمد. بدیهی است که بکارگیری رادارهای نسل های قبلی و استفاده از پردازش تصویر پلاک خوانی برای تفکیک خودروها رادار نسل سوم نخواهد بود.
دوربین سرعت سنج راداری ارائه شده توسط این شرکت بر اساس تکنولوژی پیشرفته تر رادارهای نسل سوم طراحی شده است اما رادارهای نسل قبلتر نیز مورد تست و ارزیابی قرارگرفته و امکان تولید محصول بر اساس آن ها نیز وجود دارد.