شرح کلی

عملکرد اصلی این سامانه، تعیین حجم بار کامیون های عبوری از زیر گیت دستگاه می باشد. بدین منظور از فضای بالا و کنار هر کامیون به صورت سه بعدی تصویربرداری شده و نرم افزار سامانه با پردازش این اطلاعات به صورت هوشمند، قسمت بار هر کامیون را تشخیص می دهد و با انتگرال گیری از قسمت بار، حجم محموله را محاسبه می نماید. این سامانه برای بارهای فله ای (نخاله، خاک، خرده سنگ و …) کاربرد دارد.
سخت افزار سیستم از سامانه تصویربرداری سه بعدی تشکیل شده است که اولی در بالا و دومی در کنار محل عبور کامیون ها نصب شده است. با عبور کامیون ها از محدوده پوشش دستگاه به صورت اتوماتیک، اطلاعات سه بعدی لازم جهت تعیین حجم کامیون برداشت می شود. برای عملکرد صحیح دستگاه هیچ نیازی به توقف خودرو نبوده و سیستم به صورت هوشمند نسبت به حجم سنجی خودروی در حال حرکت اقدام می کند.

 

Volume_Estimate_System_Overview

 

همچنین در سیستم دو عدد دوربین پلاک خوان در نظر گرفته شده است که پلاک خودروی عبوری را به صورت اتوماتیک قرائت کرده و برای هر تردد موارد زیر در حافظه سیستم ثبت می گردد:

1-شماره پلاک
2- تصویر کامیون
3-تصویر پلاک
4-حجم بار حمل شده

 

دسترسی و گزارش گیری از این دیتابیس از طریق شبکه امکان پذیر می باشد و می توان انواع گزارش های آماری بر حسب تردد یک خودروی خاص و یا بررسی وضعیت کلی ورودی و خروجی مجموعه به صورت میانگین یا مجموع بار عبوری را در بازه های زمانی مختلف در دست داشت.
کاربرد این سامانه در معادن، ورودی بار کارخانه ها، سیستم مدیریت پسماند، مراکز دفع زباله و نخاله و … می باشد.

شماتیک کلی سامانه به صورت زیر می باشد.

Schemetic_of_Volume_Estimation_System