تاریخچه طراحی سیستم پلاک خوان بهبین

  طراحی هسته پلاک خوان این سامانه به صورت کاملا بومی از سال 85 توسط کارشناسان این شرکت صورت گرفته است و هسته پلاک خوان تاکنون در پروژه های مختلف مورد تست، تایید و بهره برداری نهایی قرار گرفته است که از آن جمله:
  • سیستم سرعت سنج و پلاک خوان خودرویی زانتیای نامحسوس پلیس
  • سیستم سرعت سنج و پلاک خوان ثابت در محور دماوند فیروزکوه
  • سیستم نمونه سرعت سنج و پلاک خوان در اتوبان امام علی (ع)
  • سیستم پلاک خوان برای خودروهای حمل پسماندهای ساختمانی در آبعلی