کاربردهای دوربین پلاک خوان embedded

 

سیستم پلاک خوانی محور اصلی طیف گسترده ای از پروژه های حمل و نقل هوشمند و ثبت تخلفات است. بدین ترتیب دوربین پلاک خوان embedded کارابین می تواند هسته کلیدی انجام پروژه های متنوعی باشد و مجریان محترم با خیال آسوده از این بخش می توانند توجه خود را به سایر قسمت های پروژه معطوف دارند. به صورت کلی این سامانه در پروژه های زیر کاربرد دارد:

ثبت تخلف ورودی به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد

با نصب دوربین پلاک خوان کارابین بر روی یک دکل می توان در تمامی طول شبانه روز پلاک خودروهایی که از مقابل دوربین در حال گذر هستند را ثبت نموده و بدین ترتیب دوربین پلاک خوان کارابین برای کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک کاربرد دارد و با بررسی دیتابیس خودروهای مجاز می توان خودروهای متخلف را تشخیص داده و تخلف مربوطه را ثبت نمود. گفتنی است که برای صدور جرائم راهنمایی رانندگی نیاز به ثبت عکس رنگی از خودروها داریم و قابلیت ثبت عکس رنگی مناسب در شب و روز در دوربین کارابین پاسخگوی این نیاز خواهد بود. با توجه به رزولوشن بالای دوربین های مورد استفاده در این سامانه، برای پوشش یک خیابان عریض به تعداد کمتری دوربین نیاز خواهیم داشت.


طرح ترافیک

ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

برای استفاده از سیستم دوربین پلاک خوان embedded به عنوان سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز لازم است که بنا بر عرض تقاطع یک یا چند دوربین پلاک خوان بر روی پایه قبل از خط عابر پیاده نصب شده و سیگنال چراغ راهنمایی نیز از طریق پورت GPIO سیستم به آن وارد شود. سپس کاربر محدوده خط توقف یا خط عابر پیاده را برای سیستم مشخص کرده و پس از آن در صورت عبور خودروها از مرز مجاز سیستم به صورت اتوماتیک تخلف مربوطه را ثبت می نماید. هسته پردازشی سیستم به گونه ای طراحی شده است که دو عکس از خودروی متخلف ارائه می شود به گونه ای که عکس اول مربوط به زمانی است که خودرو در حال شروع تخلف است (از خط ایست یا خط عابر تجاوز کرده) و عکس دوم مربوط به زمانی که تخلف وی محرز شده و وی وارد محدوده تقاطع شده است. امکان بکارگیری روش های Machine Vision استخراج جهت حرکت و موقعیت سه بعدی خودرو را ممکن ساخته و بدین ترتیب می توان تخلفات گردش به چپ و راست و عبور مستقیم و همچنین توقف روی خط عابر پیاده را به صورت هوشمند تفکیک نمود. برای تهیه عکس رنگی در شب از خودروها بنا بر هدف نامحسوس یا محسوس بودن سامانه می توان از دو روش فلاش یا نورپردازی پیوسته استفاده نمود.
چراغ قرمز

کنترل خطوط BRT و ثبت تخلف تردد غیرمجاز در مسیرهای ویژه

با توجه به سرعت بالای پردازش و تشخیص پلاک در سامانه embedded کارابین امکان تشخیص سریع خودروها و تصمیم گیری بر اساس پلاک آن ها تنها در چند میلی ثانیه فراهم شده است. بدین ترتیب با نصب دوربین کارابین در خطوط ویژه و BRT می توان خودروهایی را که به صورت غیر مجاز به این مسیر وارد شده اند را شناسایی و به صورت مستند ثبت نمود. تصمیم گیری برای مجاز یا غیر مجاز بودن خودرو در این سامانه بر اساس پلاک صورت می پذیرد به گونه ای که خودروهای از پیش تعریف شده بر اساس قاعده مشخص از پلاک مثل دارا بودن پلاک «پ» یا «ع» مجاز تعریف می شوند و همچنین می توان یک لیست حدود یک میلیونی از پلاک خودروهای مجاز در سیستم تعریف نمود که شامل خودروهای مجاز (آمبولانس ها و خودروهای امدادی، خودروهای از پیش تعریف شده در هر معبر و ...) است که سیستم برای آن ها تخلفی را ثبت نمی کند. تمامی مراحل تشخیص و قرائت پلاک و مقایسه با لیست مجاز تنها در کسری از ثانیه صورت پذیرفته و در صورت تشخیص تخلف دوربین از طریق پورت مربوطه فلاش را فعال کرده و درخشش نور فلاش باعث متنبه شدن خاطی و تهیه عکس رنگی مناسب می گردد.

ثبت ترددها

با نصب سامانه دوربین embedded کارابین در یک نقطه از مسیر می توان پلاک و تصویر تمامی خودروهای عبوری را استخراج و ثبت نمود. ثبت پلاک خودروها به همراه زمان دقیق حاصل شده از GPS اطلاعات ارزشمندی است که مبنای ارزش افزوده فراوانی برای مدیریت راه می باشد و بدین صورت می توان از ثبت تردد برای موارد زیر استفاده نمود:

     -محاسبه سرعت میانگین و ثبت تخلف بر مبنای آن:

با نصب دوربین پلاک خوان embedded کارابین در دو نقطه مسیر و تشخیص پلاک خودرو در هر یک از این دو نقطه و انتقال اطلاعات مربوطه به یک مرکز واحد، سرعت میانگین تردد خودرو بین این دو نقطه بدست می آید و این سرعت میانگین معیار ثبت تخلف خواهد بود. در نتیجه یک سیستم ثبت تخلف کارا و ارزان با کمترین نیاز به زیرساخت برق و شبکه فراهم می گردد که سرعت غیر مجاز در مسیرها و جاده ها را کنترل نموده و تخلفات و سوانح مربوطه را کاهش می دهد. با توجه به مصرف ناچیز این سیستم امکان استفاده از سولار و با توجه به نیاز به عرض باند شبکه پایین بهره گیری از شبکه موبایل امکان پذیر می شود.

     -ثبت تردد ورود خودروهای سنگین:

با توجه به محدودیت هایی که برای تردد برخی خودروها در خیابان ها و راه های اطراف شهرها طراحی شده است و پر رنگ تر شدن عوارض عبور از کمربندی کلان شهرها به عنوان عامل کنترل آلودگی هوا نیاز به سامانه ای که تردد خودروهای سنگین را به همراه تصویر مربوطه ثبت نماید اهمیت دو چندانی یافته است. در این راستا دوربین پلاک خوان embedded کارابین با ثبت پلاک و تصویر رنگی مناسب در شب و روز، دیتای لازم برای بررسی ثانویه مجوز تردد را فراهم می آورد و در صورتی که مشخص شود که خودروی مورد نظر فاقد مجوز در دیتابیس مربوطه بوده است با در دست داشتن تصویر رنگی می توان جریمه مستند را صادر نمود. برای بکارگیری سامانه embedded کارابین در ثبت تردد خودروهای سنگین و نیاز به تصویربرداری رنگی در شب و محدودیتی که استفاده از فلاش در این حالت دارد، در این پروژه از نورپردازی پیوسته پالسی استفاده می گردد.

     -مدیریت راه از طریق محاسبه طول سفر و ترددشماری:

اندازه گیری سرعت میانگین سفر بین نقطه مبدا و مقصد دیتای خام لازم برای تهیه گزارش های آماری و مدیریت راه می باشد. ترکیب این اطلاعات با دیتای پلاک خودرو قابلیت تفکیک سرعت سیر در راه برای انواع خودروهای شخصی، عمومی، تاکسی و ... را فراهم می سازد. همچنین با توجه به بلادرنگ و بر خط (On line) محاسبه شدن این دیتا امکان نمایش طول زمان سفر در تابلوهای متغیر خبری برای رانندگان فراهم می شود که بدین ترتیب در صورت بروز ترافیک، رانندگان قدرت انتخاب برای تغییر مسیر، چشم پوشی از سفر یا تعویق آن را خواهند داشت.

     -کشف خودروهای تحت تعقیب:

علاوه بر کاربردهایی که دوربین پلاک خوان embedded کارابین در پلیس راهنمایی رانندگی و نیز برای مدیریت راه ها به ارمغان آورده است، در زمینه های انتظامی نیز این سیستم در کشف خودروهای مسروقه و تحت تعقیب کارایی دارد. بدین ترتیب با در دست داشتن پایگاه داده، شماره پلاک خودروهای مسروقه یا تحت تعقیب در صورت مشاهده خودرو در معبر مورد نظر آلارم لازم به متولیان مربوطه داده می شود. از این سیستم در ورودی و خروجی شهرها و یا نقاط حساس می توان بهره گرفت و همچنین گفتنی است که قابلیت مذکور به عنوان یک ارزش افزوده جانبی در سایر پروژه های انجام شده از طریق دوربین کارابین نیز قابل استفاده است. به عبارت دیگر در صورت برقراری هماهنگی لازم بین سازمان های ذیربط می توان از سیستم های دیگر از جمله کنترل مکانیزه طرح ترافیک، ثبت تخلف چراغ قرمز، پلاک خوان پارکینگی و ... برای کشف خودروهای تحت تعقیب بهره گرفت.

ثبت تخلف سرعت لحظه بر مبنای پلاک

با اندازه گیری پارامترهای خارجی نصب دوربین پلاک خوان embedded کارابین از جمله زاویه و ارتفاع و بکار بستن روش های Machine vision می توان موقعیت فیزیکی پلاک خودرو را در فضای سه بعدی بدست آورد و پس از آن اندازه گیری سرعت حرکت خودرو از طریق مشتق گیری از مکان نسبت به زمان امکان پذیر می باشد. از دیتای بدست آمده از این روش برای کاربرد های کسب آمار و مدیریت راه و همچنین ثبت تخلف سرعت می توان بهره برد. البته گفتنی است که استفاده از روش دو دیدی (Stereo vision) یا Radar جهت سرعت سنجی لحظه ای راهکار دقیق تر و مطمئن تری برای سرعت سنجی لحظه ای است اما برای پروژه هایی با ملاحظات اقتصادی می توان از روش های مبتنی بر پلاک با قدری دقت و گیرایی پایین تر نسبت به روش های فوق بهره برد.

پلاک خوان پارکینگی

از آن جایی که شماره پلاک خودرو یک شناسه قانونی و یکتا جهت تعیین هویت آن است لذا می توان از آن برای شناسایی خودروها در ورودی و خروجی پارکینگ ها بهره برد. بدین ترتیب سامانه پلاک خوان embedded کارابین کارایی اثربخشی در مدیریت پارکینگ های عمومی (محاسبه زمان توقف و هزینه پارک)، پارکینگ های سازمانی (کنترل دسترسی Access control) و یا تهیه گزارش های آماری از ترددها در یک محل فراهم می سازد. با توجه به نیاز پارکینگ ها به راه حل های اقتصادی، مدل های ارزان قیمت سامانه برای استفاده در پارکینگ ها طراحی شده است که فاقد قابلیت Multi Plate بوده و در هر فریم تنها یک پلاک شناسایی می شود که جوابگوی نیاز پارکینگی است. این سیستم از طریق پورت عمومی GPIO قابلیت اتصال به سایر تجهیزات منصوب در پارکینگ از جمله گیت راه بند، لوپ مغناطیسی، سنسورها، چراغ های راهنما و ... را دارا است.
برای اطلاع بیشتر در خصوص سیستم های پلاک خوان پارکینیگ به محصول پلاک خوان بهبین مراجعه شود.

کنترل گذرگاه یک طرفه و ورود ممنوع

دوربین پلاک خوان embedded کارابین با فریم ریت بالا در تمامی فریم ها عملکرد پلاک خوانی را انجام می دهد و پس از آن با رهگیری پلاک یک خودرو در توالی فریم ها می توان جهت حرکت آن را بدست آورده و بدین ترتیب در صورت حرکت در جهت خلاف مسیر مجاز با در دست داشتن تصویر آن نسبت به ثبت تخلف مستند اقدام نمود.


ورود ممنوع

خودروی پلاک خوان جهت ثبت تخلفات پارک حاشیه ای

با افزایش تعداد خودروها در کلان شهرها، مدیریت فضای پارک حاشیه ای روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. بدین ترتیب ثبت تخلفات هوشمند آن نیز پر رنگ تر می شود. نکته مطرح در این حالت این است که نمی توان از پشت مستقیما از پلاک خودرو تصویربرداری نمود و به ناچار تصویر تهیه شده از پلاک با زاویه زیاد و تاثیر پرسپکتیو قابل توجه تهیه می شود و پلاک خوان های معمولی در این حالت جواب مناسبی برای قرائت پلاک نخواهند داشت. اما در هسته پردازشی دوربین پلاک خوان embedded کارابین برای غلبه بر این حالات تمهیدات خاصی اندیشیده شده است که در نتیجه این سیستم عملکرد مناسبی در این وضعیت خواهد داشت. همچنین اختصاصی سازی سیستم جهت دریافت اطلاعات سایر سنسورها از قبیل RFID و GPS برای ثبت در کنار عکس تهیه شده از خودروها امکان پذیر می باشد.

سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض ETC یا ORT

به منظور گسترش فرهنگ و فناوری شهروند الکترونیک، فناوری اخذ الکترونیکی عوارض در ایستگاه های عوارضی کشور فعال شده است که در نتیجه آن زمان توقف و معطلی خودروها در عوارضی ها کاهش یافته و باعث افزایش رضایتمندی مردم، کاهش مصرف سوخت و آلودگی و یکپارچگی و سازگاری سامانه های پرداخت عوارض در سطح کشور شده است. در این سامانه نیاز به دوربین های پلاک خوانی می باشد که تصویر خودروی عبوری از دروازه پرداخت الکترونیک را اخذ کرده و با پلاک خوانی آن تصاویر در کنار عملکرد سایر بخشها فرآیند اخذ عوارض یا صدور جریمه را تکمیل نماید. دوربین پلاک خوان embedded کارابین با قابلیت عملکرد در انواع شرایط آب و هوایی و جواب دهی برای سرعت های بالا و بهره مندی از هسته پردازشی قوی که دقت و اطمینان خروجی بسیار بالایی را فراهم ساخته، ابزار مناسبی برای این امر به حساب می آید. همچنین با بهره گیری از پورت GPIO سامانه قادر به دریافت سیگنال های ورودی از جمله سنسورهای تشخیص خودرو بوده که بدین ترتیب از تمامی خودروها حتی در صورت عدم وجود پلاک، تصویر مناسب تهیه می شود.