گواهینامه‌ها

1. گواهی‌نامه استاندارد اتحادیه اروپا
2. گواهی ثبت اختراع داخلی در سازمان مالکیت صنعتی ایران
 
 
 

3. گواهی توانمندی فناورانه از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 
 


4. گواهینامه رتبه1تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری از شورای عالی انفورماتیک (ساجات)

 
 


5. گواهینامه رتبه 3 تولید و ارائه قطعات و ملزومات از شورای عالی انفورماتیک (ساجات)

6. اخذ پروانه بهره داری برای دوربین های سرعت سنج و ثبت تخلف

 
 
 


7. اخذ جواز تأسیس واحد فنی و مهندسی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت

8. مجوز فعالیت به‌عنوان شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران