قابلیت های کاربردی اضافه

 

در این پروژه، سخت افزاری در هر چهار راه نصب می گردد که علاوه بر کارکرد اصلی ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز می توان قابلیت های نرم افزاری دیگری را نیز برای آن تعریف نمود که به آن اضافه گردد.
با توجه به اینکه دوربین های استریوی سیستم به صورت پیوسته و بلادرنگ (RealTime) در حال تصویر برداری و پردازش خودروهای عبوری در محدوده چهار راه هستند می توان اطلاعات ارزشمند دیگری را نیز استخراج و برای ایجاد قابلیت های جدیدی به کار گرفت از جمله:

 

ترددشماری و گزارش های آماری

در این سیستم تمامی خودروهای عبوری به همراه سرعت تک تک آن ها استخراجicon_2 می گردند که می توان از این اطلاعات، آمار ترافیکی متنوعی تهیه نمود که ورودی خام ارزشمندی برای مدیریت کلان ترافیک شهری خواهد بود. از جمله:

•    سرعت میانگین در چهار راه در ساعات مختلف شبانه روز
•    حجم ترافیک و نرخ عبوری خودروها
•   مشخص کردن درصدی از خودروها که از چهار راه مورد نظر به صورت مستقیم حرکت کرده یا به طرفین گردش می کنند.

 

 

 

اعمال قانون بر اساس سرعت مجاز

تمامی خودروها توسط سیستم در تمامی حالات سبز، زرد و قرمز در سیستم سرعت سنجیicon_1 شده و بنابراین می توان خودروهایی که با سرعت غیر مجاز خصوصا در شب از چهار راه عبور می نمایند را نیز به طور جداگانه ثبت نمود.

 

 

 

 

 

تشخیص سبک و سنگین

ابعاد سه بعدی هر خودرو در سیستم تشخیص داده شده و بدین ترتیب می توانicon_3 خودروهای سنگین را در ساعات تردد غیر مجاز روزانه جریمه نمود.

 

 

 

 

 

کنترل چهار راه

در این سیستم دوربین های استریو به صورت زوایه باز تمامی چهار راه را تحت پوشش قرار داده و خودروها از قبل خط عابر تا انتهای چهار راه، icon_4رهگیری می گردند.
بدین صورت می توان به عنوان توسعه آتی، کنترل چراغ راهنمایی را نیز در اختیار این سیستم قرار داد تا سامانه بنا بر ضرورت برای تخلیه خودروها، چراغ راهنمایی را قرمز نگه داشته و تخلیه بار ترافیکی صورت پذیرد. به عنوان مثال هنگامی که با حجم بالای ترافیک مواجه هستیم زمان زرد بودن چراغ راهنمایی برای تخلیه چهار راه کافی نیست و هنگامی که هنوز رانندگان در وسط چهار راه در ترافیک قرار دارند، چراغ راهنمایی این مسیر قرمز شده و چراغ راهنمایی مسیر مقابل سبز می گردد که باعث گره های ترافیکی پیچیده می گردد. اما این سیستم برای جلوگیری از این وضعیت، چراغ راهنمایی را در تمام چهار راه قرمز نگه می دارد تا بار ترافیکی از چهار راه تخلیه گردد. در تمام این مدت سیستم با جریمه رانندگانی که این حالت (All Red) را ندیده بگیرد از ورود خودروها به محدوده چهار راه جلوگیری خواهد کرد.

 

 

 

نظارت بر کنترلر چراغ راهنمایی

از آنجایی که برای ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و یا توقف روی خط عابر پیاده نیاز به تشخیص وضعیت چراغ راهنمایی می باشد مicon_5ی توان وضعیت هر لحظه چراغ راهنمایی را پایش نمود و تمامی زمان های تغییر حالت آن را در دیتابیس ثبت نمود. همچنین در صورت خرابی کنترلر چراغ و بروز حالت های غیر معمول از جمله خاموشی ها، روشن بودن همزمان چراغ ها و یا چشمک زدن های غیر مجاز، این سیستم توانایی تشخیص اتوماتیک وضعیت نامتعارف را داشته و هشدار مربوطه را صادر می نماید.

 

 

 

 

ثبت تخلف گردش از لاین نامناسب

به جهت روان سازی ترافیک برای گردش به سمت راست یا چپ بهتر است راننده از لاین های کناری حرکت کند. کنترل این موضوع دicon_6ر برخی از چهار راه ها توسط نیروی انسانی صورت می گیرد. اما با توجه به در دست داشتن مسیر سه بعدی خودروها می توان به خودروهایی که این موضوع را رعایت ننمایند جریمه یا هشدار داد. به عبارت دیگر اگر راننده ای برای گردش به سمت چپ از لاین های سمت راست، کل محدوده چهار راه را طی کرده و سمت چپ بیاید، سیستم این حرکت را تشخیص داده و تخلف ثبت می نماید.