شرح کلی دوربین سرعت سنجی ثابت (سرعت سنج استقراری)

این سیستم که در جاده ها و خیابان ها نصب می شود وظیفه تشخیص سرعت و خواندن پلاک خودروهای عبوری را بر عهده دارد. این سیستم از الگوریتم های پیچیده پردازش تصویر (Image Processing) جهت سنجش سرعت و قرائت پلاک وسایل نقلیه بهره می برد. خطای سرعت سنجی این سیستم 1% و دقت پلاک خوانی آن بیش از 95% می باشد و با این وصف سامانه مذکور تخصصی ترین سیستم در این زمینه می باشد. با بهره گیری از چند سیستم در یک مسیر و پلاک خوانی تمامی خودروها می توان سرعت متوسط خودروهای عبوری را استخراج کرد و از آن جهت اعمال قانون استفاده کرد.


سیستم با استفاده از نور پردازی در محدوده مرئی و مادون قرمز؛ توانایی کار در همه ساعات شبانه روز و انواع شرایط آب و هوایی را دارا می باشد. استفاده از پردازش تصویر استریو (Stereo Vision) این امکان را برای سیستم مهیا می سازد که ترددها را مستقل از اندازه و شکل خودرو ثبت کرده و در دو دسته خودروهای سبک و سنگین طبقه بندی کند. توانایی پلاک خوانی این سیستم بسیار پایدار است و در صورتی که  پلاک ها سایه دار، تاریک و کثیف و یا مخدوش باشند تا حدی که برای چشم قابل تشخیص باشند سامانه تا حد چشمگیری از عهده قرائت آن ها بر می آید.

Vehicle_Speed_Monitoring_System_Output_Day
Vehicle_Speed_Monitoring_System_Output_Night