سرعت سنجی دوربین سرعت سنج ثابت

بديهي است که براي يافتن سرعت چند جسم در فضاي سه بعدي، بايد نسبت تغييرات مکاني آن ها را به زمان بدست آورد. لذا مکان يابي يک جسم در لحظات متوالي در فضاي سه بعدي يک پيش نياز طبيعي براي سرعت سنجي هر جسمي مي باشد. براي اين منظور راه حل هايي از قبيل رادار، ليزر و عمق يابي بر اساس تصوير وجود دارد. در سيستم ارائه شده اين شرکت براي سرعت سنجي خودروهاي عبوري از جاده از عمق يابي دو دیدی بر اساس تصوير استفاده شده است؛ که به طور خلاصه بدین شرح است: به ازاي هر فريم از تصاوير دريافتي دوربين ها، فرآيند عمق سنجي انجام مي ­ شود. بدين ترتيب که دو تصویر از صحنه مقابل دوربین تهیه شده و با بدست آوردن اختلاف منظر بین این دو تصویر، عمق اجسام مورد نظر بدست می آید. با استفاده از محاسبات ریاضی و این واقعیت که توالی مکان های سه بعدی هر جسم در طول زمان گویای سرعت سه بعدی آن است می توان سرعت تمامی چند خودروی موجود در صحنه را به دقت اندازه گیری نمود.

شماتیک سیستم دوربین استریو


 

در ادامه برخی قابلیت های ویژه سرعت سنجی سیستم بیان می گردد:


عدم وابستگی به شکل جاده

براي محاسبه دقيق سرعت يک خودرو، داشتن موقعيت دقيق مکاني خودرو در محدوده سرعت سنجي يک امر بديهي است. به همين دليل در بعضي ديگر از سيستم هاي سرعت سنجي وابستگي شديدي به شکل هندسي مسير وجود دارد. به عنوان مثال آن سيستم ها در نقاطي که شيب تند يا انحناي مسير وجود دارد قابل استفاده نمي ­ باشند. اما با توجه به اينکه اين محصول بر پايه عمق سنجي تصويري کار مي­ کند و با توجه به داده عمق، مختصات سه بعدي مسير را بدست مي­ آورد، از شرايط هندسي مسير حرکت خودروها مستقل است. به بيان ديگر مختصات سه بعدي خودروها در طول حرکتشان با دقت بالايي محاسبه شده و در فرآيند سرعت سنجي به کار مي ­رود و اين امر عدم وابستگي به شکل جاده را ميسر مي‌کند.
 
 

سرعت سنجی خودروهای بی پلاک

در بعضي از سيستم­هاي سرعت سنجي براي تشخيص و تفکيک خودروها از پلاک آنها استفاده مي­ کنند. در برخي ديگر نيز براي سرعت سنجي خودروها وابستگي شديدي به يافتن محل پلاک وجود دارد زيرا در اين سيستم ها براي تعيين ميزان جابجايي خودرو از مقدار جابجايي پلاک در فريم هاي متوالي استفاده مي ­شود. با توجه به اينکه امکان عدم مکان يابي پلاک در خودروها به علل مختلف از جمله مخدوش بودن يا فقدان پلاک وجود دارد، ضعف شديدي در سيستم هاي وابسته به پلاک وجود دارد. در اين محصول با توجه به اينکه براي سرعت سنجي کل خودرو در طول مسير حرکتش در فضاي سه بعدي در نظر گرفته مي­ شود، هيچ گونه وابستگي به پلاک خودرو وجود ندارد و انواع خودروهای با پلاک، بدون پلاک، با پلاک مخدوش یا پلاک غیر استاندارد به درستی سرعت سنجی می شوند.

استقلال سرعت سنجی و ثبت تردد از وجود پلاک

 

دقت سرعت سنجی و تست آن

اين محصول به شکل عملياتي در برخی محورهای ایران به کار گرفته شده است و برای اثبات عملکرد آن تاکنون با بیش از 12 هزار خودروی عبوری در شرایط مختلف جوی و شب و روز تست شده است. در نتيجه خطای سرعت سنجی موردی هر خودرو حداکثر 4 درصد و میانگین خطای سرعت سنجی کمتر از یک درصد بدست آمده است. برای تست با GPS یک خودروی هدف مجهز به GPS با حساسیت و تعداد دیتای خروجی بالا، از مقابل سیستم سرعت سنج عبور کرده و سرعت ثبت شده توسط سیستم با سرعت اعلامی GPS مقایسه می گردد. و برای تست با لیزر نیز دستگاه لیزرگان سرعت سنج با قابلیت تصویربرداری در محدوده سیستم سرعت سنجی تنظیم شده و سرعت خودروهای عبوری تک تک توسط این دستگاه ثبت شده و با سرعت اعلامی سیستم مقایسه می گردد.

احصاء قابل قبول کلیه خودروها

با توجه به اين که در اين محصول براي تشخيص و تفکيک خودروها از تصويربرداري عريض (wide) استفاده شده است لذا محدوديتي جدی ای در گستردگي عرضي مسير وجود ندارد و صرفا با تغييرات اپتیکی مي ­توان تا شش لاین و حتی بيش از آن را پوشش داد.  


  در تست­هاي متوالي و با ساعت کاري بالا که از اين محصول به عمل آمده است درصد عدم تشخيص(missed) خودروها کمتر از 2 درصد مي­ باشد. در ضمن وجود مداومت کاري مناسب در اين سيستم، احتمال عدم تشخيص خودرو را به کمترين مقدار ممکن رسانده است.

کار در شرایط نامناسب جوی

اين محصول به شکل عملياتي در مسیر کوهستاني و بیابانی مورد استفاده قرار گرفته است. اين محصول در طي مدت زمان بهره برداري در انواع شرايط مختلف جوي و نوري به شکل مناسب کارايي خود را نشان داده است. به گونه ­اي که اين سيستم حتي در هواي برفي و کولاک نيز قادر به انجام وظايف خود مي ­باشد.
  • Fixed_Speed_Control_System_Work_in_Bad_Light

    کارکرد سیستم در نور نامناسب

  • Fixed_Speed_Control_System_Work_Snowy_Weather_1

    کارکرد سیستم در برف

  • Fixed_Speed_Control_System_Work_Snowy_Weather_2

    کارکرد سیستم در مه و برف

محدوده سرعت سنجی

محدوده سرعت سنجی طولی: در اين محصول براي تشخيص و تفکيک خودروها از تصويربرداري عريض (wide) استفاده شده لذا با استفاده از لنزهاي مناسب، عمق بسيار خوبي از جاده قابل دسترس است. اين قابليت خوب تصويربرداري اين امکان را ايجاد کرده است که بتوان خودروها را از فاصله بیش از 100 متري تشخيص داد و سرعت آنها را بدست آورد. با توجه به اينکه در اين سيستم در مسافت زيادي، فرآيند تشخيص و سرعت سنجي خودروها انجام مي­گيرد لذا احتمال عدم تشخيص خودرو (missed) بسيار کاهش يافته و همچنين دقت سرعت سنجي نسبت به سيستم هاي ديگري که در محدوده کوچکتري سرعت سنجي را انجام مي ­دهند، بسيار بالاتر رفته است.
محدوده سرعت سنجی بر حسب کیلومتر: از آنجا که در اين محصول فرآيند تصويربرداري و عمق سنجي با نرخ بالا انجام مي ­شود، مي­توان خودروهايي که با سرعت بسيار بالا حرکت مي ­کنند را نيز به دقت سرعت سنجي کرد. در حالت عملياتي اين محصول توانسته است خودرويي با سرعت بيش از 230 کيلومتر بر ساعت را تشخيص دهد و حتی به شکل بالقوه در محيط شبيه سازي سرعت خودروها را تا سرعت 400 کيلومتر بر ساعت تشخيص می دهد.


تفکیک خودروهای سنگین و سبک

با توجه به اينکه قوانين و محدوديت­ هاي راهنمايي و رانندگي براي خودروهاي سبک و سنگين متفاوت است، تفکيک اين دو نوع خودرو در سيستم هاي سرعت سنجي امري ضروري است. از آنجا که در اين محصول، خودروها در فضاي سه بعدي تشخيص، رهگيري و تفکيک داده مي ­شوند لذا ابعاد يک خودرو با دقت مناسبي در فضاي سه بعدي استخراج مي ­شود و به راحتي و با دقت بسيار بالايي مي ­توان خودروهاي سبک و سنگين را تفکيک کرد. در ضمن بايد در نظر داشت که در ايران در پلاک خودروها نوع سبک و سنگين بيان نشده است لذا امکان تفکيک خودروها مستقل از پلاک، قابليت بسار مناسبي مي ­باشد.


مقاوم به همپوشانی

از آنجا که در اين محصول براي تشخيص و تفکيک خودروها از تصويربرداري عريض (wide) استفاده شده است، حساسيت نسبت به همپوشاني در بين چند خودرو به کمترين حالت ممکن کاهش پيدا کرده است. در واقع تا آنجايي قابل تشخيص و جداسازي هستند که قابل مشاهده باشد.


مقاومت سیستم در برابر همپوشانی خودروها


کالیبره

اين محصول براي انجام فرآيند سرعت سنجي از تکنولوژي عمق يابي بر اساس تصوير (stereo vision) استفاده مي ­کند لذا دقت سرعت سنجي، وابستگي به دقت کاليبره دوربين هاي مربوط به عمق يابي دارد. در طراحي سخت افزار اين محصول، اين نکته بسيار مهم به گونه ­اي هوشمندانه لحاظ شده است به طوري که فرآيند کاليبراسون دوربين­ها فقط يکبار و آن هم در محيطي غير از جاده محل نصب (به طور مثال در شرکت) انجام مي ­شود و سپس دوربين­ها به راحتي در باکس سیستم نصب مي شوند. با اين طراحي هوشمندانه، فرآيند کاليبراسيون دوربين­ هاي عمق سنجي نسبت به شرايط مکاني و زماني کاملا مستقل مي ­شوند و اين امر در توليد و نصب انبوه اين محصول بسيار راهگشا و مفيد است.

تشخیص لاین حرکت

با توجه به اينکه محدوديت­ هاي راهنمايي و رانندگي مي ­تواند به ازاي لاين هاي مختلف و نوع خودروهاي مختلف متفاوت باشد تعيين لاين حرکت خودرو امري اجتناب ناپذير است. اين محصول با توجه به استفاده از تکنولوژي عمق يابي بر اساس تصوير (stereo vision) مختصات سه بعدي فضاي جاده را به خوبي مي ­تواند استخراج کند. اين قابليت اين امکان را ايجاد مي ­کند که موقعيت خودروها را با دقت مناسبي در فضاي جاده تعيين کند. لذا بدست آوردن لاين حرکت خودرو و يا تشخيص تغيير لاين در طول زمان رهگيري خودرو کاري آسان است.

قابلیت رهگیری از جلو و عقب

اين محصول تمام خودروهايي که در برد عملياتي اش هستند را مي ­تواند تشخيص دهد و هيچ گونه محدوديتي در اينکه خودروها در حالت دور شونده هستند و يا نزديک شونده ندارد. لذا اين محصول اين قابليت را دارد که هم در هر حالت دورشونده يا به عبارتي از پشت و هم در حالت نزديک شونده و يا به عبارتي از سمت جلو خودروها را تشخيص دهد و سرعت سنجي کند. بنا بر درخواست پلیس ایران این سیستم هم اکنون به صورت نزدیک شونده نصب شده است.

عدم وابستگی به شکل خودرو

در بعضي از سيستم هاي ديگر سرعت سنجي خودرو، براي تشخيص و تفکيک يک خودرو از اجسام ديگر، از مشخصات هندسي عمومي خودروها استفاده مي ­شود مانند اينکه فرض مي ­شود که يک خودرو از نماي روبرو به شکل يک مربع ديده مي ­شود. بديهي است که اين گونه فرضیات ممکن است باعث بروز خطا در کار سيستم شود. از آنجايي که در سيستم ارائه شده اين شرکت براي سرعت سنجي از تکنولوژي عمق يابي بر اساس تصوير استفاده مي ­شود خودرو صرفا جسمي است که در فضاي سه بعدي مکان يابي شده است. لذا اين سيستم در آن واحد مي ­تواند يک کاميون بسيار بزرگ، يک خودروي سواري و يا حتي يک موتورسيکلت را تشخيص دهد و از هم تفکيک کند.

تشخیص ترددها فارغ از شکل ظاهری