پلاک خوان دوربین سرعت سنجی ثابت

هسته پلاک خوانی حروف و ارقام معرفی شده برای پلاک را با استفاده از الگوریتم های بهیه پردازش تصویر تشخیص داده و مکان پلاک در تصویر و رشته متنی آن را استخراج می نماید. در ادامه ویژگی های پلاک خوانی سیستم تشریح می گردد:

انعطاف پذیری پلاک خوان

سیستم هیچگونه منعی در خصوص انواع پلاک های موجود همچون تغییر کاراکترها در کشورهای مختلف؛ رنگ پلاک (سفید، سبز، زرد، قرمز و ...) و موقعیت نسبی نصب در خودرو (ارتفاع، راست یا چپ و جلو و عقب ...) ندارد.

Vehicle_Speed_Monitoring_System_Plate_Reading_Demo_Red_Background
Vehicle_Speed_Monitoring_System_Plate_Reading_Demo_Yellow_Background
Vehicle_Speed_Monitoring_System_Plate_Reading_Demo_White_Background

در تصاویر بالا استقلال پلاک خوانی از رنگ پلاک مشاهده می شود

 

دقت پلاک خوانی

دقت پلاک خوانی این سیستم بیش از 97% بوده و حائز جایگاهی برتر میان رقبا می باشد. همچنین پلاک خوانی خودروها مستقل از سرعت خودروها می باشد و پلاک خوانی برای خودروهای با سرعت بیش از 200 کیلومتر بر ساعت نیز امکان پذیر است.

ویژگی های خاص پلاک های ایران

برخی از حروف و ارقام پلاک خودروهای ایران بسیار شبیه به هم می باشد به نحوی که در شرایطی با چشم نیز به سختی قابل تشخیص است ولی سیستم با دقت خوبی آن را خوانده و از یکدیگر متمایز می سازد مانند:

Read_Similar_Plate_1
Read_Similar_Plate_2

در تصاویر بالا تفاوت کاراکترهای "2"و "3" به خوبی تشخیص داده شده است

 

شرایط نور و آب و هوا

پلاک خوانی وابسته به نور خاصی نیست و سیستم در روز و شب و آب و هوای مختلف از جمله هوای ابری، بارانی و برفی از عهده وظیفه خود بر می آید. این سیستم برای این منظور از پروژکتورهای قوی داخلی و خارجی در دو طیف مرئی و مادون قرمز بهره می برد.

Read_Plate_Night_Off_Light

مقاوم بودن سیستم در برابر خاموش و یا روشن بودن چراغ خودرو

  • Fixed_Speed_Control_Camera_Bad_Weather_Succesfull_3-1
  • Fixed_Speed_Control_Camera_Bad_Weather_Succesfull_2-1
  • Fixed_Speed_Control_Camera_Bad_Weather_Succesfull-1
  • Fixed_Speed_Control_Camera_Bad_Light_Succesfull_1

پلاک خوانی در شرایط دشوار

توانایی شناسایی و خواندن برخی از پلاک های معیوب توسط هسته پلاک خوانی بسیار برجسته و ممتاز است که نمونه ای از تصاویر آن در زیر آمده است:
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider