کاربردها (اعمال قانون، جریمه، اخذ عوارض و ….)

کشف پلاک های خاص

از آن جایی که پلاک کلیه خودروها ثبت می گردد لذا در صورت بارگذاری پلاک های خودروهای خاص برای مثال لیست پلاک خودروهای مسروقه و یا خودروهای دارای دعاوی حقوقی، امکان تشخیص آنلاین تردد آن ها موجود است. همچنین نظر به ثبت تمامی ترددها در سامانه امکان گزارش گیری های آتی از تردد خودروهای خاص نیز امکان پذیر است.

 

قابلیت اخذ عوارض هوشمند و چک کردن معاینه فنی و…

با توجه به ثبت تمام ترددها امکان بکارگیری سیستم جهت ثبت عوارض تردد و چک کردن معاینه فنی موجود می باشد.
همچنین در صورتی که نیاز باشد محدودیت ها و موانعی بر اساس نوع خودروها یا پلاک آن ها اعمال نمود این کار به راحتی قابل انجام است مثلا:

  • منع تردد وسایل سنگین در ساعات روز
  • منع تردد وسایل سنگین در جاده ای خاص در روزهای پنج شنبه و جمعه
  • طرح زوج و فرد
  • محدوده طرح ترافیک
  • منع تردد خودروهای عمومی (پلاک زرد ایران) در جاده های برون شهری
  • تردد خودروهای دولتی (پلاک قرمز ایران) در محدوده مورد نظر
  • تردد خودروهای خاص (آمبولانس، جانبازان، اتوبوس و ..) از خطوط اضطراری مسیرها

 

سرعت لحظه ای یا نقطه ای بر حسب لاین و سبک و سنگین

کاربرد متداول این سیستم ها برای اعمال قانون برای خودروهایی است که بیش از سرعت مجاز تردد می نمایند. هنگامی که وسایل نقلیه از محدوده سیستم عبور می نمایند، ردیابی شده و سرعت آن ها توسط الگوریتم های پردازش تصویر محاسبه می گردد. علاوه بر ثبت عکس کلیه خودروهای عبوری، عکس خودروی متخلف نیز ثبت می گردد و جریمه برای نقض سرعت مجاز نیز صادر می گردد.

 

سرعت متوسط

دستاورد مهم اتصال سیستم های متوالی به یک شبکه واحد، قابلیت اندازه گیری زمان سفر یک خودروی خاص میان دو نقطه سیستم می باشد که در نتیجه سرعت سنجی میانگین در طول مسیر را ممکن می سازد. بدین ترتیب حتی در صورتی که راننده متخلف سرعت لحظه ای خود را در نزدیکی هر سیستم سرعت سنج کنترل کند ولی در باقی مسیر با سرعت غیرمجاز حرکت کند، قابل شناسایی و اعمال جریمه می باشد.
شیوه محاسبه بدین شکل می باشد که زمان تردد هر خودرو در هر 2 نقطه سرعت سنجی (یا چندین نقطه) که مکان و فاصله معینی از هم دارند ثبت شده و با اندازه گیری زمان تردد یک خودرو بین دو سیستم و در نظر داشتن مکان آن ها می توان نسبت محاسبه سرعت میانگین و یا اعمال قانون بر اساس زمان تردد اقدام نمود.

 

ممنوعیت تردد خودروی سنگین در لاین سرعت

به علت ثبت سرعت و پلاک کلیه خودروهای عبوری در صورتی که در تنظیمات سیستم ممنوعیت تردد خودروهای سنگین در لاین سرعت تنظیم شده باشد؛ خودروی عبوری به عنوان متخلف شناخته می شود.

 

حرکت از لاین ممنوعه

تخلفاتی همچون عدم رعایت خط ممتد بین راه رفت با برگشت، تردد در مسیر اضطراری تونل ها و مسیرهای یکطرفه و … نیز قابل احصاء می باشد.