انواع سیستم پلاک خوان


پلاک خوان آماری
هسته پلاک خوان تولید شده توسط این شرکت، در واقع یک سیستم پلاک خوان آماری می باشد. این سامانه صرفا به منظور قرائت پلاک های خودروهای عبوری از یک گیت می باشد و تمام اطلاعات مربوط به تردد را به همراه اطلاعات مربوط به زمان و ... در سامانه به منظور دسترسی های آتی ذخیره می نماید.
سایر سیستم های پلاک خوان از بکارگیری این بخش به عنوان بخش پایه و اضافه کردن سایر قابلیت های جانبی تولید می گردند.
عرض پوشش دهنده این سیستم به ازای هر دوربین حدود 3.5 متر می باشد و برای انتخاب نوع دروبین آن باید ملاحظاتی از قبیل تعداد و سرعت تردد و همچنین شرایط محیطی را در نظر گرفت. به عنوان مثال در صورتی که خودروهای عبوری با سرعت بالا و بدون توقف از جلوی این دوربین عبور می کنند بهره گیری از دوربین صنعتی پیشنهاد می گردد.
از موارد بکارگیری این سامانه می توان به تمام مکان هایی که بدون دسته بندی افراد صرفا به ثبت پلاک می پردازند اشاره کرد. به عنوان مثال شهرک های خاص و سایر سازمان های پر تردد و یا به منظور ترکیب با سایر سامانه ها از آن بهره برد که از جمله پروژه هایی که بدین گونه استفاده شده است می توان به سیستم توزین و سیستم معاینه فنی اشاره نمود که از خروجی این سیستم در نرم افزارهای دیگر استفاده شده است.

مراحل کار:

 1. با عبور هر خودرو از جلوی دوربین، سیستم به صورت اتوماتیک پلاک را تشخیص داده و آن را با دقت بالا قرائت می نماید. در این مرحله پردازش به صورت محلی یا در مر کز صورت خواهد گرفت و نتیجه آن به همراه تصویر اصلی خودرو به عنوان خروجی ذخیره خواهد شد.
 2. در این مرحله کاربر نهایی سیستم قادر به مشاهده و استفاده از خروجی استاندارد این سامانه در نرم افزار و یا سامانه خود می باشد. اطلاعات قابل دسترسی شامل اطلاعات مربوط به پلاک، متن قرائت شده، تصویر تردد، زمان و مکان مربوط به تردد می باشد. همچنین یک نرم افزار ساده برای مشاهده ترددهای صورت گرفته بر اساس بازه های زمانی و پلاک در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.
پلاک خوان سازمانی
این سامانه بر اساس هسته پلاک خوان به گونه ای طراحی شده که امکان مدیریت عبور و مرور وسایل نقلیه در سازمان های بزرگ ایجاد شده و کنترل و نظارت بر ترددها به صورت متمرکز صورت پذیرد.
در واقع عملکرد این سامانه به منظور بهره گیری در بخش حراست و حفاظت سازمان های بزرگ و با قابلیت تعریف انواع مجوز تردد و نیز انواع گزارش های خروجی می باشد.
این سامانه در درب های مختلف سازمان نصب می شود و با بهره گیری از زیر ساخت شبکه امکان یکپارچه سازی و کنترل در کل سازمان را در اختیار مدیر مربوط قرار می دهد. همچنین با توجه به طراحی سیستم برای کارکرد در بستر شبکه امکان ترکیب ساختمان های مختلف سازمان در این یکپارچه سازی نیز میسر است.
تمامی ترددها در این سامانه به سه دسته کلی تقسیم می گردد:
 • مجاز
 • مهمان
 • غیر مجاز
لازم به ذکر است تعریف انواع مجوز در این سامانه بر اساس موارد زیر می باشد:
 • درب های مجاز برای تردد
 • روزهای مجاز برای تردد (روزهای هفته)
 • و ساعات مجاز
تمامی مجوزها از قبیل مهمان و ... توسط افراد داری صلاحیت و از طریق شبکه قابل صدور می باشند و طبق این مجوزها هنگام عبور اطلاعات مربوطه به کاربر نمایش داده می شود تا با تایید پلاک تردد صورت پذیرد. لازم به ذکر است که از قابلیت های این سامانه امکان کنترل گیت به صورت اتوماتیک می باشد.

مراحل کار:

 1. تعریف پلاک های مجاز و مهمان:
  توسط مدیر سیستم پلاک های مجاز به همراه سایر اطلاعات از قبیل درب های مجاز برای تردد و ساعت های مجاز برای هر خودرو تعریف می گردد و تمامی درب ها از این اطلاعات برای صدور مجوز استفاده خواهند کرد.
 2. شناسایی تردد در درب با پلاک خوانی
  با ورود خودرو سنسور فعال شده و نرم افزار به قرائت پلاک می پردازد سپس نتایج پلاک خوانی و اطلاعات مربوطه به کاربر برای تایید نمایش داده می شود.
 3. احراز هویت و صدور مجوز و ثبت اطلاعات
  سیستم با اتصال به سرور از طریق شبکه، اطلاعات مربوط به پلاک قرائت شده را دریافت و به کاربر نمایش می دهد. همزمان در صورت تایید صلاحیت گیت ورود برای خودرو به صورت اتوماتیک باز خواهد شد.
 4. گزارش گیری
تمامی اطلاعات مربوط به ترددها و کاربران درب ها در سرور ذخیره می شوند و مدیر سیستم می تواند انواع گزارش مربوطه را از این اطلاعات استخراج نماید. برخی از این گزارش ها به شرح زیر می باشد:
 • امکان مشاهده تعداد ورود و خروج های یک پلاک مشخص ثبت شده در یک بازه زمانی و درب قابل تعریف
 • قابلیت مشاهده تعداد ورود و خروجی های ثبت شده توسط هر یک از کاربران
 • مشاهده لیست ترددهای مهمان و مجاز روزانه صورت گرفته از هر درب
 • مشاهده ساعات کاربری هر یک از کاربران در هر درب
 • قابلیت مشاهده لیست مهمان های داخل مجموعه
 • قابلیت مشاهده لیست مهمان هایی که با گذشت زمان تعریف شان، وارد مجموعه نشده اند
تذکر : امکان استفاده از این سیم به صورت ترکیب با کارت برای امنیت بیشتر و احراز همزمان فرد و پلاک نیز موجود می باشد.
پلاک خوان پارکینگی
این سامانه با بهره گیری از توان قرائت پلاک (پلاک خوان آماری) به منظور هوشمندسازی و اتوماسیون پارکینگ های عمومی مورد استفاده قرار می گیرد.
این سامانه با ثبت ورود و خروج هر یک از خودروها و محاسبه هزینه پارک خودرو بر حسب تعرفه و زمان پارک بودن خودرو کمک شایانی به مدیریت پارکینگ خواهد نمود.
از قابلیت های این سیستم ارایه رسید ورود و خروج و نیز ثبت تمامی اطلاعات مربوط به ترددها و تراکنش های مالی برای بررسی های بعدی می باشد.

مراحل کار:

 1. با ورود خودرو سنسور فعال شده و نرم افزار به قرائت پلاک می پردازد سپس نتایج پلاک خوانی و اطلاعات مربوطه به کاربر برای تایید نمایش داده می شود. با تایید کاربر از طریق نرم افزار با توجه به اطلاعات تردد ورودی از قبیل پلاک و زمان و شناسه یکتا، قبضی آماده چاپ خواهد شد. همزمان با این تایید، راهبند برای عبور خودرو بالا رفته و خودرو وارد پارکینگ خواهد شد. (در صورتی که از کارت یا قبض استفاده نماییم، این اطلاعات بر روی کارت نیز ثبت شده و در اختیار راننده قرار می گیرد)
 2. در هنگام خروج خودرو با قرائت پلاک (مطابق با روال ورود)، اطلاعات مربوط به سند ورود (از جمله تصاویر ورود) به کاربر نمایش داده می شود و با ارایه کارت یا قبض از طرف راننده و در صورت تطابق با اطلاعات ورودی، مجوز خروج به راننده داده می شود و در صورت لزوم نرم افزار، هزینه مربوطه را به کاربر و راننده نمایش می دهد و پس از تائید پرداخت قبض، راهبند از طریق بورد الکتریکی باز می شود.
 3. مدیریت مجموعه امکان دریافت گزارش از ترددهای روزانه، خودروهای داخل مجموعه، میزان ساعات کارکرد کاربران و سیستم، تراکنش های مالی و همچنین تعریف و تغییر مشترکان را خواهد داشت. نکته: با توجه به استفاده از دوربین های IP امکان مشاهده تصاویر درب ها برای مدیریت نیز ممکن می باشد.
پلاک خوان جامع
این سامانه در واقع ترکیبی از دو سامانه پلاک خوان پارکینگی و سازمانی می باشد و برای مواردی بکار می رود که محاسبات مالی برای پلاک های ناشناس با تعریف افراد مجاز دائمی ترکیب می شود و قابلیت های هر دو سامانه را دارا می باشد.
از قابلیت های این سامانه امکان استفاده ترکیبی همراه با کارت یا بارکد و نیز ترکیب با سایر سامانه های مربوط به پارکینگ (از جمله محاسبه و نمایش ظرفیت و ...) می باشد.